Belgrade Design Week 2013

Kompanija Samsung je 2013. godine bila generalni Sponzor BDW-a (Belgrade Design Week-a) koji se održavao u Muzeju savremene umetnosti.
U okviru nastupa na BDW-u, SuperDot agencija je osmislila koncept brendiranja prostora, kao i aktivacije gostiju kako bi im približili korisničko iskustvo Samsung telefona i televizora.

SuperDot je bio angažovan za sledeće aktivnosti:
• Organizacija promocije Samsung uređaja (telefona i televizora) u sklopu Belgrade design week-a
• Kreativni koncept za brendiranje prostora i postavku uređaja
• Osmišljavanje aktivacije korisnika na licu mesta kojom su predstavljeni glavni benefiti proizvoda
• Osmišljavanje posebnog efekta koji će impresionirati ciljnu grupu – dizajnere, ljubitelje umetnosti i
trenda, zaljubljenike u moderne tehnologije.

BTL aktivnosti:
• Osmišljavanje i implementacija aktivacije korisnika – slikanje sa Samsung uređajima, editovanje slika
pomoću glavnih benefita i pravljenje velikog kolaža na televizoru pomoću posebne aplikacije
• Izrada posebne aplikacije za pravljenje kolaža
• Obuka i organizacija promotivnog tima
• Projekcija “3D mapping” na zgradi Muzeja savremene umetnosti u vidu specijalnog efekta

 

samsung113-EVENT-Samsung BDW 2013-SRB i ENG

 

13-EVENT-Samsung BDW 2013-SRB i ENG