DVOIKA Logo dizajn

Novi način predstavljanja jedne ideje i dva entiteta, dva čoveka koja su učestvovala u dizajniranju proizvoda iz oblasti industrijskog dizajna. Zadatak je bio da se jasno sugeriše geografija i poreklo brenda. Korišćene su jednostavne, neopterećujuće forme i boje koje simbolizuju nacionalnu zastavu Srbije.

dvoika_1

 

DVOIKA Factory Logo dizajn

Potreba za proširenjem koncepta prozivoda koja se javila u DVOIKA proizvodnji rezultirala je i dizajnom novog logotipa, koji se koristi u komunikaciji na marketinškim materijalima. Takođe, definisana je i noseća boja brenda. Drugi segment DVOIKA logotipa je varijabilan, i predstavlja određeni segment proizvodnje pod okriljem krovnog brenda. Pripadnost je vizuelno upotpunjena uglastim zagradama.

dvoika_3

 

dvoika_4

dvoika_5

dvoika_6

dvoika_7

dvoika_8

dvoika_9